Teollisuushalli­palosimulaat­torit

Interfire Products suunnittelee ja valmistaa teollisuushalli­palosimulaattoreita.

Teollisuushalli suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Halliin tehdään palopaikat ja erilaiset harjoituskohteet, kuten kuljettimet, siilot, säiliöt, sähkökeskukset, varastot. Jokainen tila varustetaan kaasutoimisella poltinlaitteistolla, joissa on automaattinen sytytys-, liekinvalvonta- sekä sammutusjärjestelmä.

Turvallista sammutusharjoittelua

Portaaton liekkien säätö mahdollistaa eritasoisten harjoitusten järjestämisen. Logiikkaohjatuissa palosimulaattoreissa valvotaan jatkuvasti kaasujen pitoisuutta, lämpötilaa, happi- ja häkäpitoisuutta. Automaattinen turvallisuusjärjestelmä reagoi välittömästi, jos tilanne simulaattorissa muuttuu.

Kaikille toimialoille

Teollisuuspalojen koulutuslaitteet on suunniteltu eri toimialojen yritysten tarpeisiin. Saman simulaattorin sisään voidaan rakentaa eri toimialoille tyypilliset palokohteet. Teollisuushallin erityispiirteenä on suuret tehot ja vaikeasti sammutettavat liekkipalot. Teollisuuspalosimulaattorit soveltuvat alueellisille harjoitusalueille sekä koulutusyritysten harjoitusalueille. Sotilaskohteissa niissä voidaan yhdistää sotilaallisen toiminnan lisäksi myös tulipalon riskit.

Helppo sijoittaa

PLC ohjatut ja nestekaasukäyttöiset teollisuuden tarpeisiin suunnitellut palokoulutussimulaattorit voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa teollisuustoiminnan välittömään läheisyyteen. Liekkien sytytyksen, palamisen ja sammutuksen automattinen valvonta takaa turvallisen käytön. Liikuteltavuus mahdollistaa niiden siirtämisen, mikäli varsinaiselle teolliselle toiminnalle tarvitaan tilaa.

Miksi meiltä

Teollisuuden tarpeisiin suunnittelemamme koulutussimulaattorit ovat pitkäikäisiä ja edullisia käyttää. Muunneltavuus ja riskikohteiden helppo ja nopea vaihtaminen takaavat vaativatkin harjoitusolosuhteet teollisuuden eri toimijoille.

Referenssit

Ensimmäinen erityisesti teollisuuspalojen simulointiin tarkoitettu koulutus otettiin käyttöön jo vuonna 1996 Valtion pelastusoppilaitoksen harjoitusalueella Kuopiossa, Suomessa.