Koulutus­ympäristöt

Interfire Products Oy suunnittelee ja valmistaa kokonaisia koulutusympäristöjä, joissa voidaan harjoitella useiden yksikköjen kanssa mm. suuronnettomuusharjoituksia sekä moniviranomaistoimintaa.

Interfire Products Oy suunnittelee ja valmistaa kokonaisia koulutus­ympäristöjä, joissa voidaan harjoitella useiden yksikköjen kanssa mm suuronnettomuusharjoituksia sekä moniviranomaistoimintaa. Kaikkien Interfire Products Oy:n suunnittelemien koulutusympäristöjen ja – laitteiden suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja perustana on turvallinen harjoittelu. Työsuojelunormit huomioidaan kaikissa kohteissa.

Nykyaikaiset suunnitteluvälineet mahdollistavat täsmälliset kuvat niin maan alta kuin maan päältä. Kaikissa koulutusympäristöissä ja -välineissä on periaatteena se, että koulutusvälineet ovat heti käyttövalmiina ja näin ollen kouluttajan aika on kokonaan käytössä opetustapahtumassa.

Koulutusympäristöt

Harjoitusalueet

Suunnittelemme kokonaisia harjoitusalueita tai erillisiä osia, joissa voidaan harjoitella jonkin tietyn toimialan pelastus-, sammutus-, torjunta- ja suojausharjoituksia.

Palotalo

Suunnittelemme ja toteutamme palotaloja pelastustoimen tarpeisiin. Palotalot ovat usean harjoituskohteen kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin.

Teollisuushallisimulaattorit

Interfire Products suunnittelee ja valmistaa teollisuushalli­palosimulaattoreita.

Lentokonepalosimulaattorit

Valmistamme lentokonepalo­simulaattoreita lentokentän pelastushenkilöstön ja ilmailualan ihmisten käyttöön. Simulaattori rakennetaan lentokoneen rungon muotoon ja siellä voidaan simuloida lentokoneessa tapahtuvia tulipaloja.

Laivapalosimulaattorit

Suunnittelemme ja valmistamme palosimulaattoreita, jotka jäljittelevät laivan sammutusolosuhteita.