Paratech Heavy Rescue Tools

Paratech-pelastusvälineet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin. 

Paratech pelastusvälineet raskaiden massojen nostoihin ja tukemisiin.
Paratech- pelastusvälineiden portfoliosta löytyy välineitä tie-, raide-, laiva- 
ja sortumaonnettomuuksissa tarvittavia nostotyynyjä sekä tuentatunkkeja. 

Korkean turvallisuustason Paratech -tuotteet ovat nopeita ja helppoja käyttää. 

Paratech- pelastusvälineisiin luottaa pelastusalan ammattilaisten lisäksi myös monet muiden alojen ammattilaiset.

Interfire Products Oy Suomessa huolehtii Paratech-tuotteiden myynnistä ja huolloista.
Paratech-pelastusvälineet ovat turvallinen valinta kaikille, joiden on varauduttava onnettomuuksiin.
Pitkä kokemus, jatkuva tuotekehitys sekä koulutustoiminta takaavat, että Paratech-pelastusvälineet
vastaavat käyttäjien tarpeisiin.

Mitä suuremmat massat ovat kysymyksessä, sen vaativampaa pelastustoiminta on. 
Silloin tarvitaan ammattilaisille suunniteltuja Paratech-pelastusvälineitä

Paratech-välineistöä

Paratech Heavy lift struts and attachments

Esimerkkejä käyttökohteista