Laivapalo­simulaattorit

Suunnittelemme ja toteutamme laivapalo­simulaattoreita merenkulkijoiden tarpeisiin. Simulaattorit ovat usean harjoituskohteen kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin.

Laivapalo­simulaattoriin voidaan tehdä useita erilaisia palopaikkoja kuten; hytit, keittiöt, autokannet, porraskäytävät, hissikuilut, konehuoneet, sähkökeskukset, varastot.

Jokainen tila varustetaan kaasutoimisella poltinlaitteistolla, joissa on automaattinen sytytys-, liekinvalvonta- sekä sammutusjärjestelmä. Portaaton liekkien säätö mahdollistaa eritasoisten harjoitusten järjestämisen. Keinosavun ja äänien käyttö lisää harjoitusten vaativuutta.

Logiikkaohjatuissa palosimulaattoreissa valvotaan jatkuvasti, kaasujen pitoisuutta, lämpötilaa, happi- ja häkäpitoisuutta. Automaattinen turvallisuusjärjestelmä reagoi välittömästi, jos tilanne simulaattorissa muuttuu. Laivapalosimulaattorissa voidaan harjoitella myös pelastamista, savutuuletusta ja vahingontorjuntaa,

Merenkulkualan henkilöstön harjoittelupaikka

Laivaympäristössä tapahtuvien palojen simulaattorit palvelevat kaikkia merenkulkijoita, jotka joutuvat toimimaan sammutustilanteissa itsenäisesti, ilman ammattilaisten apua. Konehuone, autokansi, hytti, keittiö sähkökeskus yms. ovat tyypillisimpiä palokohteita laivapalojen koulutussimulaattorissa.

Valvomo on komentosiltatyyppinen, josta johdetaan henkilöstön toimia tulipalotilanteessa. Samaan aikaan satamassa ollessa, voidaan lyhyessä ajassa harjoittaa eri henkilöstöryhmiä toimimaan oikein laivalla tapahtuvissa tulipaloissa. Myös sotilasalusten riskit on helppo sijoittaa laivapalosimulaattoriin, niin että henkilökunnan lisäksi myös varusmiehet on helppo kouluttaa tulipalon aiheuttamien riskien varalle.

Sijoitus lähelle henkilöstöä

PLC ohjatut ja nestekaasukäyttöiset pelastustoimen tarpeisiin suunnitellut palokoulutussimulaattorit voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa. Liekkien sytytyksen, palamisen ja sammutuksen automattinen valvonta takaavat turvallisen käytön.

Lisää turvallisuutta

Merellä henkilöstö voi joutua toimimaan vaativissa oloissa useita tunteja ilman ulkopuolista apua. Pelastushenkilöstön saapuminen aluksille on vaikeaa ja olosuhteista johtuen, joskus jopa mahdotonta. Henkilöstön on kyettävä toimimaan esim. tulipalotilanteessa nopeasti ja oikein, jotta tulipalo saadaan nopeasti sammumaan, jotta vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Harjoittelu oikean tyyppisessä ympäristössä oikealla tulella ja keinosavulla takaa onnistumisen tulipalon syttyessä.

Referenssit

Ensimmäisen pelkästään Merenkulkijoille suunnitellun palosimulaattorin toimitimme vuonna 2010 Meriturvalle Upinniemeen (Kirkkonummi, Suomi). Seuraavan laivahenkilöstölle suunnitellun palosimulaattorin Islantiin 2019 keväällä.