Sammutus­hyökkäys­simulaattorit

Valmistamissamme sammutus­hyökkäys­simulaattorissa voidaan harjoitella huoneistopalo­simulaattorien lisäksi kokonaisia sammutus­hyökkäyksiä usean palokohteen tehtävissä. Useamman yksikön harjoittelun lisäksi siellä voidaan harjoitella myös etsintä- ja pelastus­harjoituksia. Palavana materiaalina voidaan käyttää joko perinteistä lastulevyä tai nestekaasua.

Kenelle

Ammattipalomiehille ja vapaaehtoisille palomiehille ammattitaidon perus- ja ylläpitokoulutukseen. Soveltuu hyvin mm. pelastushenkilöstön kuumakoulutuksiin.

Palosimulaattorin sijoittaminen

Sammutushyökkäys-simulaattorit, joissa polttoaineena käytetään lastulevyä, on sijoitettava harjoitusalueelle savuhaittojen takia. Simulaattorit ovat yleensä paikoilleen sijoitettuja, jotka vaativat tilaa ympärillään sekä toimivan jätehuollon.

Monipuoliset harjoittelumahdollisuudet

Palomiehen perustaitojen lisäksi on harjoiteltava vaativia sammutus- ja pelastustehtäviä. Simulaattorissa on yleensä erilaisia palokohteita ja siellä voidaan harjoitella useamman yksikön yhteisharjoituksia. Myös moniviranomaisharjoituksia ja palojen syiden tutkintaa voidaan harjoitella simulaattoreissa.

Referenssit

Sammutushyökkäys-simulaattoreita olemme valmistaneet pelastusoppilaitosten lisäksi myös mm Cernin ydintutkimuskeskukseen Geneveen